Handelsbetingelser

Sidst opdateret 04/01-2021

Arbejdsbetingelser

Nedenfor har vi beskrevet vores arbejdsbetingelser. Det er vigtigt at gennemlæse nedenstående inden opstart, så vi kan udføre opgaven uden forsinkelser eller misforståelser, og dermed opnå et perfekt resultat. I langt de fleste tilfælde vil nedenstående ikke være relevant, men da vi arbejder med trægulve vil der altid være risici.

Før opstart af arbejdet:

1.1 Aflevering af nøgler
Det er vigtigt at kunden altid har en reserve nøgle som NC Gulve kan få om morgenen, hvis kunden ikke er hjemme hele dagen, og helt indtil at NC Gulve er færdige med deres arbejde. Dette skyldes at NC Gulve typisk har arbejde fra dagen før der skal færdiggøres – eller hentes marterialler eller hentes frokost.

1.2 Afdækning
Inden NC Gulve ankommer til arbejdspladsen er det vigtigt at kunden afdækker alle områder, som kunden ikke ønsker støvet eller berørt af vores arbejde. Derfor er det vigtigt at kunden afdækker alle vægge og lofte, fliser og køkkenartikler som kunden ikke ønsker skal berøres af støv eller af vores arbejde. Har kunden nymalede vægge, lofter, døre eller paneler skal kunden altid sørge for at afdække disse med afdækningsplastik eller anden afdækning, sådan at der ikke kommer støv fra gulvafslibningen/gulvafhøvlingen eller der kommer efterbehandling på vægge eller paneler

NC Gulve hæfter ikke såfremt at der kommer støv eller efterbehandling på en af ovenstående ting.

Når selve gulvafslibningen/gulvafhøvlingen samt efterbehandling er i gang kan der forekomme ridser / mindre hakker og efterbehandling på sokler, fodpaneler samt dørkarme og døre eftersom at NC Gulve kommer helt tæt på vægge og paneler med maskinerne. Derfor skal kunden altid efterfølgende enten male disse, når arbejdet er færdigt eller afdække disse områder inden arbejdet er påbegyndt.

NC Gulve hæfter IKKE for dette, og kunden skal altid regne med at male disse efterfølgende.

Er paneler taget af inden opstart af opgaven kan der muligvis forekomme helt små “stykker” sten eller andet beton/mørtel efter endt arbejdet. Dette skyldes at der typisk er rå væg under panelerne, og når rullen eller penslen skal helt ind til væggen kan det nogle tilfælde tage lidt snavs med sig. NC Gulve støvsuger altid efter endt gulvafslibning og efterbehandling, men i særlige tilfælde er det umuligt at undgå.

1.3 Strøm
Kunderne skal sørge for at der er strøm i alle rum som NC Gulve arbejder i. NC Gulve er ikke ansvarlige for forsinkelser på arbejdet, lige såvel som at de ikke er ansvarlige, såfremt der skal trækkes strøm fra andre rum, som på baggrund af dette bliver støvede. Såfremt arbejdet skal udskydes og NC Gulve skal komme en anden dag kan der blive pålagt kunden et gebyr.

NC Gulve kan ikke blive gjort ansvarlige for ekstra udgifter, hvis der skal tilkaldes en elektriker som skal muliggøre at NC Gulve kan bruge deres udstyr, og påbegynde/færdiggøre deres arbejde.

1.4 Temperatur
Når NC Gulve udfører arbejdet er det vigtigt at alle rum har en luftfugtighed på mellem 18 og 23° C før opstart og under hele processen og 30 og 65 % RF. Såfremt dette ikke overholdes står NC Gulve ikke stå til ansvar for det endelige resultat.

Dette skyldes at alle efterbehandling har nogle tørretider, og derfor vil disse blive påvirket såfremt dette ikke er overholdt.

1.5 Tomme rum
Alle de rum der skal gulvafslibes SKAL være helt tomme når NC Gulve ankommer til adressen. Såfremt NC Gulve skal hjælpe med at flytte inventar koster det 500 kr. inkl. moms. Pr. medarbejder og pr. påbegyndt time.

Såfremt kunden ønsker at NC Gulve skal hjælpe med at flytte inventar eller andet står NC Gulve ikke til ansvar såfremt disse eller andre genstande bliver beskadiget.

Kabler samt andre ledninger eller andre genstande der er til gene for arbejdet skal være afmonteret eller på anden måde være fjernet sådan at det ikke forstyrrer NC Gulve arbejde.

Det vil i nogle tilfælde ikke være muligt at komme ind under radiatorer, skabe eller andre mindre steder, da vores udstyr ikke kan komme til. NC Gulve gør selvfølgelig sit bedste for at få det bedste resultat hver gang, men nogle gange er det trængt med plads, hvorfor at enkelte steder ikke vil kunne afslibes.

NC Gulve er ikke ansvarlig såfremt disse krav IKKE er overholdt.

1.6 Løse kabler eller ledninger
Alle løse kabler eller ledninger der er til gene for vores arbejde eller som ligger på gulvet skal afmonteres, så der er frit når vi skal igang med arbejdet. Såfremt der ligger kabler på gulvet er det kundens ansvar såfremt disse vil blive beskadiget af vores arbejde. NC Gulve passer selvfølgelig på ikke at ramme dem, men kan ikke garantere at det ikke sker.

1.7 Gennemgang af opgaven
NC Gulve ønsker altid at gennemgå opgaven med kunden inden opstart, og derfor er det vigtigt at kunden fysisk er til stede når opgaven skal opstartes. Såfremt kunden ikke er til stede fysisk er det vigtigt at vi kan komme i kontakt med kunden omkring opgaven telefonisk når vi står ude på adressen og inden opstart.

1.8 Diverse forhold før opstart
Specielle ønsker eller krav:
Såfremt der er specielle ønsker til opgaven er det vigtigt at kunden informerer gulvmændene om dette, og også fremsender dette på skrift til kontakt@ncgulve.dk inden opstart af opgaven.

Dette er sikre at alle parter er indforstået med opgaven og dets omfang.

NC Gulve forbeholder sig retten til at afvise kravene/forholdene, såfremt de ikke er til at imødekomme. Dette skal fra NC Gulve side også melde skriftligt tilbage inden opstart af opgaven.

1.9 Trappetrin
Når der gives et tilbud på afslibning/afhøvling af trappetrin gælder dette altid kun selve trædefladen på trappetrinnet, og ikke siderne på trapperne eller undersiden af trapperne. I tilbuddet er også inkluderet den lodrette kant som findes på de fleste trappetrin.

Det er vigtigt at understrege at der i nogle tilfælde vurderes at den lodrette kant ikke afslibes, samt efterbehandles da resultatet ikke vil blive tilfredsstillende. Dette er typisk ved malede, ferniserede, spartlede eller trappetrin med limrester.

Der vil være trappetrin, hvor det ikke er muligt at komme helt ind i hjørnerne, hvilket vil gøre at der kommer en synlig forskel, og de disse steder vil føles mere ru.

Letslibning/polering/mellemslibning

Når kunden bestiller en letslibning/polering/mellemslibning vil dybere ridser IKKE bliver fjernet ligesom farveforskelle i gulvet ikke fjernes. Ved en letslibning/polering/mellemslibning bliver der slebet med et fint slibenet og ikke sandpapir, hvilket gør at det kun er overfladen af behandlingen der vil blive berørt. Det betyder at NC Gulve ikke afsliber efterbehandlingen af, men kun polerer det øverste lag væk.

NC Gulve er ikke ansvarlige for at ridser, nuanceforskelle eller andre mangler i gulvet som ikke bliver udbedret såfremt der er udført en letslibning/polering/mellemslibning.

Ludbehandling

Når kunden får udført en gulvafslibning/gulvafhøvling og efterfølgende får efterbehandlet gulvene med lud, vil det være naturligt at gulvene føles ”ru”. Kunden skal altid efterfølgende behandle gulvene sådan at de bliver mætte. Vi anbefaler altid at vi afsliber/afhøvler gulvene, og derefter giver gulvene 1x lud, 1x polering og derefter 1x sæbe, så noget af ”ruheden” vil fjerne sig, da alle trægulve vil ”rejse sig” efter første behandling.

Ved ældre gulve kan der forekomme mangler som NC Gulve ikke kan se før vi påbegynder afslibningen/afhøvlingen. Dette kan eksempelvis være at der under den nuværende behandling er en form for vandskade eller væske der har trængt ned i træet som gør at det ikke kan slibes eller høvles væk. Det samme gælder såfremt der har ligget tæpper eller stået møbler samme sted i mange år, som har gjort at solen har ”brændt” en kant som ikke kan afslibes eller afhøvles væk.

Disse ting er IKKE noget NC Gulve hæfter for.

Malede gulve

Det er vigtigst at kunden altid afdækker paneler, dørkarme, sokler og andet som vil kunne blive berørt af malingen som påføres.

Når trægulve males er der mulighed for at rust eller væsker trænger op igennem malingen og dermed giver nogle nuanceforskelle, og dermed ikke giver et 100% ens resultat.

Såfremt der males på et bræddegulv vil der kunne forekomme steder, hvor malingen ikke dækker helt, og dette er typisk i fugerne. Dette skyldes at den nuværende fugemasse er sprækket eller slet ikke er der, og derfor vil malingen ikke dække disse områder.

Parketgulve

Når parketgulve afslibes og efterbehandles kan det forekomme at gulvet eller enkelte parketstave rejser/løsner sig nogle steder. Dette kan skyldes flere ting, blandet andet at limen under stavene har været dårlig/svag før opstart, stavene i forvejen har siddet løst, eller at parketstavene flere eller enkelte steder har siddet løst.
Disse ting kan NC Gulve ikke se før opstart, og derfor er NC Gulve ikke ansvarlige for udbedring af dette såfremt det skulle forekomme.

Plankegulve/bræddegulve

Såfremt kunden har nogle plankegulve/bræddegulve som er af ældre dato kan det forekomme at der er ”ormehuller”, større mellemrum i fugerne, solbrændte mærker, hvor møblerne har stået eller andre ting der gør at det endelige resultat vil bære præg af det.

NC Gulve kan ikke blive stillet til ansvar, såfremt det endelige resultat ikke kan udføres 100% tilfredsstillende, da NC Gulve ikke hæfter for træets stand før opstart.

Afhøvling af malede, ferniserede og gulve med spartelmasse

Når NC Gulve skal afhøvle et gulv der enten er malet, har fernis eller har spartelmasse ovenpå trægulvet, så kan NC Gulve ikke vide, hvordan standen på trægulvet er, hvorfor at NC Gulve ikke kan blive gjort ansvarlige for misfarvninger, ormehuller eller andet som ikke kunne ses på forhånd.

Fugt, misfarvninger, brandmærker og vandskader, samt farveforskelle på trægulvet

Når NC Gulve afsliber/afhøvler, og efterbehandler et trægulv vil det i nogle tilfælde ikke være muligt at opnå et helt ens resultat. I tilfælde, hvor der har været fugt i træet, misfarvninger pga. brandmærker eller farveforskelle fra tæpper, vil det måske ikke være muligt at få disse farveforskelle væk, da det sidder for dybt i træet.

Har kunden eksempelvis haft en potteplante stående i et hjørne, og vandet fra potteplanten har lækket, vil der være risiko for at vandet er trængt helt igennem træet, og derfor vil det stadig ses efter at gulvet er afslebet. I de fleste tilfælde vil det blive et meget pænere resultat, men der er ingen garanti, da man ikke fra overfladen kan se, hvor dybt det sidder i træet.

Sidst er det vigtigt at sige at det kan forekomme at man ikke før afslibning kan se farveforskelle, men når nuværende efterbehandling er afslebet, og gulvet bliver behandlet på ny, så kan den nye efterbehandling trække misfarvninger op af træet.

Generelt

Vi anbefaler ALTID at kunden får ordnet gulvene før i maler, da I derved ikke skal støve vægge af igen eller male panelerne igen.

Disse ydelser er ikke inkluderet i tilbuddene, medmindre de fremgår af det skriftlige tilbud.:

  • Fræsning af fuger
  • Fugning af gulve
  • Reparation af gulve
  • Flytning af møbler
  • Afmontering af hårde hvidevarer

NC Gulve kan være nødsaget til at fjerne lister til dørtrin såfremt det vurderet at de ikke kan slibes og efterbehandles med et tilfredsstillende resultat. Det er ikke NC Gulve opgave et påsætte nye eller gamle lister. Dette er kundens ansvar at gøre det efterfølgende.

Såfremt kunden ikke har afmonteret eller fjernet alle møbler, lister mv. afsliber/afhøvler NC Gulve udenom disse.

Under arbejdet:

1.1 Ingen andre personer end os.
Når NC Gulve skal udføre gulvafslibning/gulvafhøvling og efterbehandling er det vigtigt at der IKKE er andre personer tilstede i de pågældende rum der bliver arbejdet i. Dette skyldes at gulvet ikke må betrædes før NC Gulve har givet besked på det.

Såfremt kunden ikke overholder denne aftale hæfter NC Gulve ikke for omkostningerne til udbedring af skaden eller manglerne ved udført arbejde.

Efter arbejdet:

1.1 Affald
NC Gulve samler altid alt affald i gennemsigtige skraldeposer, som vi smider ud på genbrugsstationen.

1.2 Rengøring
Kunden skal altid forvente at der vil være noget rengøring, da man ikke 100% kan undgå at der ikke kommer støv/efterbehandling i forbindelse med en opgave. Rengøringen kan afhænge af, hvilken type gulvopgave der skal udføres.

1.3 Reklamation
Reklamationer bedes anmeldt senest dagen efter opgaven er afsluttet med henblik på at aftale en tid til besigtigelse af opgaven.

1.4 Aflevering af nøgler
Det er kundens ansvar at være på adressen når nøgler skal gives tilbage, såfremt at nøglerne skal afleveres personligt til kunden.

Det kan dog godt aftales at nøglerne ligges i postkassen, inde i kundens bolig eller et andet sted. Det er vigtigt at kunden siger, hvor nøglerne skal ligges, såfremt de ikke skal gives personligt til kunden.

NC Gulve hæfter ikke for manglende nøgler.

Diverse:

1.1 Annulleringsgebyr
Såfremt opgavens værdi er under 8.999 kr. inkl. moms vil der blive pålagt et annulleringsgebyr på 899 kr. inkl. moms, såfremt opgaven er afbestilt mindre end 72 timer til opgavens planlagte udførelsestidspunkt.

Såfremt opgavens værdi er over 8.999 kr. inkl. moms vil der blive pålagt et annulleringsgebyr på 1.299kr. inkl. moms, såfremt opgaven er afbestilt mindre end 72 timer til opgavens planlagte udførelsestidspunkt.

En annullering er kun gyldig såfremt den er modtaget skriftligt på mail SENEST 72 timer inden planlagt udførelses tidspunkt.

Mailen hvortil annuleringen skal sendes til er: info@ncgulve.dk

Annulleringsgebyr vil under alle omstændigheder blive fremsendt, såfremt opgaven ikke skal løses den aftalte dag. Finder kunden og NC Gulve en anden dag til opgaven som er indenfor 10 hverdage af den oprindeligt aftalte dag, så vil annulleringsgebyr blive modregnet den faktura kunden får for udført arbejde.

Annulleringsgebyr er vi nødsaget til at tage, da vi har afsat tid og arbejdskraft til opgaven, og derfor afvist andre opgaver som ville blive løst i dette tidsrum.

Kommer NC Gulve ud hos kunden og bliver brændt af, vil kunden få fremsendt en faktura for hele det aftalte beløb.

Betaling
Når NC Gulve har færdiggjort opgaven vil der blive fremsendt en elektronisk faktura. Denne har en betalingsfrist på 1-2 dage afhængigt af beløbet størrelse. Såfremt kunden ikke betaler inden fristens udløb vil der blive pålagt et rykkergebyr på 100 kr. pr. rykker.

Det vil også være muligt at afregne kontant i form af kontanter, og derefter få fremsendt en elektronisk kvittering for betalingen.

Kunden er indforstået med ovenstående, og accepterer samtidigt ovenstående betingelser ved handel med NC Gulve.

Ring til os
Få et tilbud